Persondatapolitik:

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, Adresse, Tlf. nr. og mailadresse.

Vi registrerer kun de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Og vi videregiver ikke oplysningerne til tredie part.

Personoplysningerne registreres hos Sjæl & Sans og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data.

Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på http://www.sjaelogsans.dk er Jannie Zobbe

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det.

Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til.

Du kan også kontakte os, hvis du mener at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.

Du kan skrive til os på info@sjaelogsans.dk

 

Definitioner:

Aftalens parter

Køber anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Sjæl & Sans afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

Sjæl & Sans anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

 

Produktinformation:

På sjaelogsans.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Sjæl & Sans via info@sjaelogsans.dk

 

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.

Alle angivne priser er inklusive 25% moms.

 

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en pris på Sjæl & Sans er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.

Købers bestilling af varer fra Sjæl & Sans udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Sjæl & Sans om at købe varen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem Køber og Sjæl & Sans er først indgået, når Sjæl & Sans ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

 

Betaling:

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig.Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart væren afgå fra Sjæl & Sans , Vælger du at modtagen varen med efterkrav betales beløbet ved modtagelse af varen.

 

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

 

Reklamation:

Sjæl & Sans yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler).

Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Fakturaen skal fremvises til Sjæl & Sans i forbindelse med anvendelse af reklamationen.

Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Sjæl & Sans inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

 

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

Sjæl & Sans har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Sjæl & Sans's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Sjæl 6 Sans.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Sjæl & Sans's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Sjæl & Sans afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

 

Fortrydelsesret:

Meddeler Kunden Sjæl & Sans, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Sjæl & Sans det modtagne beløb.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.

Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til virksomheder.

 

Forbehold for ændringer:

Sjæl & Sans forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

 

Leveringstider:

Med mindre andet er angivet for den enkelte vare er forventet leveringstid indenfor 3 dage.

 

Misbrug:

Misbrug af Sjæl & Sans medfører politianmeldelse.

 

Links:

PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service

FDIH / Forbrugerrådet

Forbrugerstyrelsen

Forbrugerstyrelsen - med karakterbog over onlinebutikker

Forbrugerrådet

Forbrugerinformation